Sesabar apa kita? 

Untuk tetap taat, meluruskan niat,
memperbaiki tabiat, menjauhi maksiat,
dan menjaga hubungan dengan Allah
agar selalu dekat.

.......................................................................................................................................


"Cukuplah Allah menjadi penolong kami
dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."
(QS. Ali Imran: 173)